Loading...
Strona główna 2018-07-03T16:10:39+00:00

THORMEX Sp. z o.o.

ul. Bagno 2 lok. 32, 00-112 Warszawa.

tel. 22 630 87 71

fax: 22 630 87 72

e-mail. biuro@thormex.pl

NIP: 113-27- 15-848. Regon: 141381688. KRS: 0000303153.


PROFIL FIRMY

THORMEX Sp. z o.o. – firma założona w 2008 roku a od 2010 roku funkcjonująca pod obecną nazwą, jako Spółka prawa handlowego prowadzi aktywną działalność głównie w dziedzinie obrotu uzbrojeniem i sprzętem specjalnym oraz usługami w tym obszarze. Oferta naszej firmy skierowana jest do polskich i zagranicznych służb mundurowych i agencji rządowych, włączając w to wojsko, policję, służby specjalne i inne organizacje utrzymania porządku publicznego. Spółka realizuje dostawy uzbrojenia, wyposażenia specjalnego, części zamiennych oraz wykonuje usługi remontowe i modernizacyjne.
W szczególności działalność firmy obejmuje:

 • modernizacje, remonty i dostawy części zamiennych do jednostek pływających,
 • remonty systemów broni podwodnej,
 • remonty armat morskich,
 • systemy ochrony infrastruktury morskiej,
 • modernizacje, remonty i dostawy części zamiennych do samolotów i śmigłowców,
 • lotnicze systemy paliwowe i hydrauliczne,
 • systemy i urządzenia do obsługi naziemnej statków powietrznych,
 • modernizacje, remonty i części zamienne do sprzętu wojsk lądowych,
 • systemy łączności radiowej, wyposażenie i akcesoria,
 • wojskowy i policyjny sprzęt logistyczny,
 • obsługa, kalibracja i serwisowanie symulatorów Marynarki Wojennej oraz Wojsk Lądowych,
 • części zamienne i technologie modernizacji sprzętu lądowego, morskiego i lotniczego z byłego Układu Warszawskiego.

PARTNERZY

Długoletnia działalność na rynku produktów i usług związanych z obronnością pozwoliła nam na nawiązanie trwałych więzów biznesowych z wieloma renomowanymi firmami. Naszymi partnerami biznesowymi są producenci polskiego przemysłu obronnego, lotniczego, jak i firmy zagraniczne, dostarczające zaawansowane technologicznie produkty i systemy. Współpracujemy z wieloma znanymi firmami z Europy, USA, z krajami byłego ZSRR i Bliskiego Wschodu.


CERTYFIKATY